Tấm alu trong nhà PET

Danh mục: Từ khóa:

Tấm alu trong nhà PET
– Lớp sơn phủ : PET: ≥16 µm
– Độ dày nhôm : 0,06mm, 0,1mm, 0,12mm, 0,15mm, 0,18, 0,21, khác…
– Độ dày tấm : 1mm, 2 mm, 3mm, 4mm, khác…
– Lớp nhựa : PE, nhựa chống cháy
– Chiều rộng : 800, 910, 1220mm, 1500mm, khác…
– Chiều dài : 2440mm, 3000mm, khác…
– Tỷ trọng : 3,3 kg/m2, 3,5 kg/m2, tấm 3mm x (0,1;0,18), PE