Cao su lưu hoá

Cao su lưu hoá cách âm chống rung

Sản phẩm dùng cho cách âm, tiêu âm, giảm âm